• Sở Giáo dục Đào tạo Hoà Bình

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây